Програма «Безкоштовна діагностика»: кількість обстежень зменшена, тарифи на деякі послуги збільшено

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Проект наказу розроблений на виконання пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Про що документПроектом пропонується:

1. Запровадити з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — пілотний проект).

2. Затвердити такі, що додаються:
  • Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
  • Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

3. Установити, що перше оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пілотним проектом розміщується не пізніше 15 квітня 2019 р.

Обґрунтування розробки проекту

У пояснювальній записці до документа йдеться, що наявна на сьогодні система фінансування вторинної ланки системи охорони здоров’я неефективна. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів, розрахованих відповідно до їх чинної інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

Вище наведений Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій, стратегічне замовлення яких для населення здійснює Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Цей Закон закладає новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», модернізація чинної системи фінансування медичної галузі, що пропонується, є радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово. Запровадження нової моделі передбачається здійснити трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 р.

З огляду на загальну мету реформування сектору охорони здоров’я на період до 2020 р. важливо, щоб НСЗУ використовувала найкращі сучасні світові практики та доказову базу протягом перехідного періоду 2018–2019 рр. для розробки, тестування та оцінки різноманітних механізмів укладення договорів про медичне обслуговування населення та оплати послуг.

Відповідно до даних аналізу результатів опитування лікарів, які надають первинну медичну допомогу, та пацієнтів, встановлено, що для своєчасної діагностики захворювань потрібне надання найнеобхідніших діагностичних послуг саме за направленням сімейного лікаря, при цьому пацієнтам має бути надана свобода вибору надавача медичних послу незалежно від місця їх проживання. Найнеобхідніші діагностичні послуги пацієнти змушені оплачувати з власної кишені, оскільки часто не мають часу стояти в черзі до лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу.

Враховуючи дані зазначеного аналізу послуг та той факт, що у 2018 р. розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання медичних послуг первинної медичної допомоги, відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407, станом на грудень 2018 р. вже 22,4 млн українців подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 623 лікарні та лікарів, які є фізичними особами — підприємцями, уклали договори із НСЗУ, з яких 85 приватних закладів, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять.

Пунктом 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено що протягом 2018–2019 рр. реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з вищевказаним на основі переговорів із надавачами медичних послуг первинної медичної допомоги та пацієнтами прийнято рішення про запровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» через НСЗУ в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, для реалізації проекту виділено 2 млрд грн.

З метою запровадження пілотного проекту, а також тестування нового механізму оплати конкретного списку пріоритетних послуг амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої допомоги, що надаватимуться за направленням від лікаря, який надає первинну медичну допомогу, розроблено проект постанови.

Тестування нових механізмів оплати, передбачених проектом постанови, допоможе оцінити позитивні та негативні реакції надавачів медичних послуг, а також вплив на пацієнтів.

Проект постанови допоможе визначитися з оптимальним дизайном програми медичних гарантій для наймасштабнішої реформи фінансування охорони здоров’я за часи незалежності України, яка повинна розпочатися у 2020 р.

Суть проекту акта 

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та порядок використання бюджетних коштів за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги», передбаченої Державним бюджетом України на 2019 р.

Строк реалізації пілотного проекту: з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2019 р.

Пілотний проект планується реалізувати для 45 видів медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, які надаватимуться за направленням на діагностику захворювань, яка широко застосовується лікарями.
Направлення на пілотні послуги має бути зроблено в електронній системі охорони здоров’я лікарем, вибраним пацієнтом (його законним представником) за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що запис про таке направлення внесений до електронної системи охорони здоров’я.

Надані пацієнтам пілотні послуги оплачуються за тарифом, зазначеним у додатку 1 до Порядку. Для визначення тарифів використовувалися дані результатів опитування лікарів комунальних закладів охорони здоров’я, що надають відповідні послуги.

Участь у пілотному проекті зможуть взяти комунальні та приватні заклади охорони здоров’я, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, крім обласних, за умови дотримання критеріїв, встановлених у проекті постанови та спрямованих для зниження ризиків утворення черг для отримання пріоритетних послуг. Обласні комунальні та державні заклади охорони здоров’я не братимуть участі в пілотному проекті, оскільки їх діяльність спрямована на забезпечення третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Таким чином, фактично вперше в історії охорони здоров’я України держава відкриває можливість для пацієнтів отримати якісні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги у приватних постачальників за рахунок коштів державного бюджету без жодної доплати з боку пацієнтів та в комунальних закладах охорони здоров’я незалежно від місця проживання пацієнта.

Надавачі медичних послуг за пілотним проектом будуть зобов’язані вести медичні записи щодо наданих пілотних послуг, а надавачі медичних послуг комунальної форми власності — також стосовно всіх інших медичних послуг, які ними надані, в електронній системі охорони здоров’я. Надавачі медичних послуг комунальної форми власності також будуть подавати раз на квартал звіт про доходи та витрати такого надавача медичних послуг з інформацією, визначеною в договорі про медичне обслуговування населення. Збір та аналіз цих даних дозволить сформувати перелік послуг та тарифи у програмі медичних гарантій на 2020 р., орієнтуючись на реальні потреби населення та витрати надавачів медичних послуг на медичне обслуговування.

Куди надсилати пропозиції

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/чи електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Директорат медичних послуг (e-mail: medreforms@gmail.com), Оксана Сухорукова, тел.: (044) 253-61-94).
Перейти в каталог новин

Партнери

  • Zdorovi.ua
    Zdorovi.ua
    Пошук та бронювання лікарських засобів. З нами ви економите до 35% - Пошук ліків

Новини за розділами

Розсилка новин

Отримуйте дайджест головних новин кілька разів на місяць

Події

Останні новини

Ми в соц. мережах

Читати новини в Telegram та Instagram