Що зміниться у напрямку хірургії у ПМГ-2022?

13 серпня відбулося засідання Робочої групи експертів з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій-2021 за напрямами “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” та “Хірургія одного дня”.

У 2022 році плануються зміни за напрямом хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах. По-перше, НСЗУ пропонує диференціювати пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” на просту хірургію та хірургію+.При цьому додатковий обсяг медичних послуг (“Хірургія+”) передбачає окремо надання медичної допомоги дітям, окремо - дорослим. Укласти договір з НСЗУ на надання додаткового обсягу послуг “Хірургія+” зможуть потужні лікарні, у яких надаються високоспеціалізовані медичні послуги та є відповідне обладнання та фахівці. По-друге, НСЗУ у 2022 році пропонує додати окремий пакет “Хірургія одного дня”.

Під час першої робочої групи експерти обговорили специфікації, вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, до обладнання в межах вищевказаних напрямків. Вимоги до звичайної хірургії суттєвих змін не зазнали. Так, експерти запропонували та додали до переліку лабораторнихдосліджень аналіз плазми крові на рівень D-димер, до інструментальних - ехокардіографію. А у вимогах до кількості фахівців проголосували за збільшення кількості сестер медичних з 4 до щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі. Адже на думку лікарів чотири медичних сестри фізично не можуть забезпечити цілодобовий нагляд. Але на наступному засіданні експерти знову обговорять цю вимогу.

Дискусії точились навколо додаткових вимог доорганізації надання послуги та переліку обладнання для надання медичної допомоги дорослим (“Хірургія+”). Наприклад, стосовно доцільностінаявності таких відділень - анестезіології та інтенсивної терапії та/або інтенсивної терапії загального профілю, де є щонайменше 12 ліжок, екстреної медичної допомоги із забезпеченням перебування пацієнта/пацієнтки у цьому відділенні не більше 24 годин. Але, як зазначила начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами НСЗУ, голова Робочої групи Світлана Дудник, такі вимоги саме до закладів третинного рівняспираються на діючі нормативно правові акти та галузеві стандарти.

Щодо вимог до обладнання за напрямком “Хірургія+” для дорослих, то експерти після тривалого обговорення погодили запропонований НСЗУ перелік: комп’ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, ангіограф стаціонарний (або мобільний), фіброгастроскоп, колоноскоп та бронхоскоп. А також запропонували додати ще цистоскоп (катетеризаційний, операційний), цисторезектоскоп (монополярний/біполярний), обладнання для інтракорпоральної літотрипсії сечових шляхів (лазерний літотриптор/ультразвуковий/пневматичний або комбіноване устаткування) та для екстракорпоральної літотрипсії, мобільний рентгенапарат С-дуга для оперативних втручань під рентгенконтролем та ін. Для дітей додаткові вимоги стосовно обладнанняза напрямком “Хірургія+” наступні: комп’ютерний томограф, фіброгастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, УЗД-апарат з кольоровим доплером і набором датчиків для дітей різного віку та ін.

Під час обговорення вимог напряму “Хірургія одного дня”велику зацікавленість лікарів та керівників закладів викликало питання переліку нозологій, за якими пацієнт може отримувати медичну допомогу за цим пакетом. Також висловлювали побоювання, що приватні заклади матимуть перевагу перед державними за рівнем оснащення і спроможністю проводити хірургічні втручання протягом одного дня. Детальніше ці та інші питання за пакетом хірургії одного дня експерти домовились обговорити під час другого засідання.

Фіналізовуватимуть специфікації та умови закупівлі до медичної допомоги за напрямом хірургії на другому засіданні робочої групи, яке відбудеться за кілька тижнів.

Склад Робочої групи експертів з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах:

Дудник Світлана Валеріївна

Начальниця відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, д.мед.н., голова Робочої групи

Ладнюк Вячеслав Євгенович

Головний спеціаліст відділу розробки програми медичних гарантій управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів НСЗУ, секретар Робочої групи

Лапоног Сергій Петрович

Головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту моніторингу НСЗУ, к.мед.н

Анікін Іван Олександрович

Доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології Запорізького державного медичного університету МОЗ України, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених КНП «Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, к.мед.н. (за згодою)

Бадран Амер Ібрахім

Завідувач нейротравматологічного відділення КНП«Обласна клінічна травматологічна лікарня» (за згодою)

Бардін Андрій Володимирович

Завідувач урологічного відділення, лікар-уролог ДУ «Інститут урології НАМН України», к.мед.н. (за згодою)

Борис Орест Ярославович

Завідувач хірургічного відділення КНП«Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня», к.мед.н (за згодою)

Войтко Олександр Володимирович

Заступник головного лікаря з питань експертизи якості медичної допомоги Київського міського клінічного онкологічного центру (за згодою)

Голяніщев Максим Олександрович

Доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, к.мед.н. (за згодою)

Жук Світлана Іванівна

Завідувачка кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, д.мед.н. (за згодою)

Земсков Сергій Володимирович

Проректор з наукової роботи та інновацій Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор кафедри загальної хірургії №1, д.мед.н., професор (за згодою)

Змисля Ігор Федорович

Директор КНП Сумської обласної ради«Обласна клінічна дитяча лікарня» (за згодою)

Короп Олег Андрійович

Професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н., професор (за згодою)

Костіков Валерій Валерійович

Заступник генерального директора, лікар-онкогінеколог КНП Київської обласної ради«Київський обласний онкологічний диспансер», к.мед.н. (за згодою)

Кузик Петро Васильович

доцент кафедри патологічної анатомії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, к.мед.н. (за згодою)

Лета Олексій Іванович

Завідувач відділення черепно-лицьової хірургії, лікар-отоларинголог дитячий КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» (за згодою)

Лобода Сергій Сергійович

Асистент кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця (за згодою)

Максимець Григорій Васильович

Лікар-хірург ПДВ КНП «Київська обласна клінічна лікарня», лікар-хірург черговий КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» (за згодою)

Масленчук Микола Максимович

Головний лікар КНП «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради, лікар-хірург хірургічного відділення (за згодою)

Никоненко Андрій Олександрович

Завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор (за згодою)

Миронюк Михайло Іванович

Медичний директор з хірургічної роботи КНП «Обласне територіальне об’єднання м. Краматорськ» (за згодою)

Пархоменко Кирило Юрійович

Завідувач хірургічного відділення КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», д.мед.н. (за згодою)

Підмурняк Олексій Олексійович

Завідувач урологічного відділення КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради, д.мед.н. (за згодою)

Руденко Костянтин Володимирович

Заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ «Науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН України, професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця д.мед.н., професор (за згодою)

Холодняк Інна Вікторівна

Директорка КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради (за згодою)

Хома Микола Васильович

Завідувач хірургічного відділення КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» Чернівецької міської ради (за згодою)

Хребтій Ярослав Віталійович

Керівник групи стаціонарних хірургічних центрів та відділень КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня

ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради», к.мед.н., доцент (за згодою)

Шкурупій Дмитро Анатолійович

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Української медичної стоматологічної академії, д.мед.н., професор (за згодою)

Шульга Руслан Валентинович

Генеральний директор КНП «Носівська центральна районна лікарня ім. Ф.Я. Примака» Носівської районної ради (за згодою)


Перейти в каталог новин

Партнери

  • Zdorovi.ua
    Zdorovi.ua
    Пошук та бронювання лікарських засобів. З нами ви економите до 35% - Пошук ліків

Новини за розділами

Розсилка новин

Отримуйте дайджест головних новин кілька разів на місяць

Події

Останні новини

Ми в соц. мережах

Читати новини в Telegram та Instagram