Хіміотерапевтичне лікування дорослих та дітей з онкологією. Що безоплатно для пацієнта

Програма медичних гарантій покриває усі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування. Зокрема і хіміотерапевтичне лікування ту амбулаторних або стаціонарних умовах. Для цього передбачений відповідний пакет послуг для пацієнтів з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

Безоплатний перелік за пакетом “Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах” включаєтакі послуги:
1.Консультування, амбулаторна та стаціонарна медична допомога.
2. Необхідні лабораторні дослідження, зокрема:
a. розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула);
b. цитоморфологічне дослідження клітин крові;
c. визначення групи крові і резус фактору;
d. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлориди, калій, натрій, кальцій, лужна фосфатаза, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), прокальцитонін, альбумін в сироватці крові);
e. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген);
f. визначення сироваткових концентрацій метотрексату в крові у випадку лікування дітей;
g. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
h. тести на тропонін;
i. дослідження спинномозкової рідини;
j. загальний аналіз сечі;
k. дослідження на онкологічні маркери;
l. патоморфологічні дослідження (гістологічне/цитологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);
m. молекулярно-генетичні дослідження (BRCA 1, BRCA 2, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK, HER2, тест на MMR\MSI, експресія PD-L1, c-kit, PDGFRA), крім методів секвенування наступного покоління;
n. бактеріологічні дослідження;
o. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
3. Цитологічне дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу та у пацієнтів з підозрою на рецидив новоутворення.
4. Необхідніінструментальні дослідження в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:
a. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
b. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
c. ендоскопічні дослідження;
d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
e. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
5. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).
6. Забезпечення лікарськими засобами, які МОЗ закуповує централізовано, лікам, закупленими за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками з Нацпереліку та необхідними медичними виробами і витратними матеріалами.
7. Киснева підтримка.
8. Допомога в умовах інтенсивної терапії.
9. Своєчасне місцеве або загальне знеболення, при потребі медикаментозний сон на всіх етапах діагностики та лікування.
10. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
11. Оцінка психоемоційного стану пацієнта і надання психологічної допомоги.
12. Направлення пацієнтів для отримання допомоги за іншими напрямами. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, якщо пацієнта неможливо транспортувати.
13. Надання послуг з реабілітації або паліативної медичної допомоги.
14. Інформування пацієнта перед початком хіміотерапевтичного лікування про можливе порушення репродуктивної функції та направлення за бажанням на консультацію репродуктолога.
15. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Повний перелік обсягу послуг можна знайти за посиланням(Оберіть пакет 27 “Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах”, файл “Специфікація”).

У закладі пацієнта мають проінформувати про можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно в межах Програми медичних гарантій. А також інформувати щодо профілактики та лікування, залучати пацієнта до прийняття рішень, узгоджувати з ними план лікування .

Крім того, у лікарні мають забезпечити права пацієнта, який перебуває в реанімації, на допуск відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня.

Щоб отримати медичну допомогу безоплатно, пацієнту потрібне направлення лікуючого лікаря, або переведення з іншого медзакладу. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до свого лікуючого лікаря він звертається без направлення.

Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуг, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Знайти потрібний заклад для лікування допоможуть оператори контакт-центру НСЗУ 16-77.


Перейти в каталог новин

Партнери

  • Zdorovi.ua
    Zdorovi.ua
    Пошук та бронювання лікарських засобів. З нами ви економите до 35% - Пошук ліків

Новини за розділами

Розсилка новин

Отримуйте дайджест головних новин кілька разів на місяць

Події

Останні новини

Ми в соц. мережах

Читати новини в Telegram та Instagram